“Kto, jeśli nie WY, kiedy, jeśli nie TERAZ?”


Tymi słowami chcemy zachęcić pary małżeńskie naszej parafii do tworzenia WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA DOMOWEGO.

Czym jest Domowy Kościół? – to rodzinna gałąź Ruchu Światło – Życie, czyli rodzinna wersja tak zwanej “OAZY”. Inna nazwa to “OAZA RODZIN”
Dla kogo? - Dla małżeństw sakramentalnych, którym nie wystarcza „niedzielny” katolicyzm, lecz pragną pogłębiać wiarę oraz wzajemne relacje, pragną „czegoś więcej”. Mile widziane są także dzieci!

Jak to wygląda „praktycznie”? – Małżeństwa (najczęściej 4, 5 małżeństw) tworzą kręgi, które spotykają się raz w miesiącu (razem z księdzem!) w mieszkaniu jednego z małżeństw (rotacyjnie). Spotkanie takie składa się z części „towarzyskiej” (kawa, ciastka, rozmowy) i z części formacyjnej. Przez pierwszy rok formacji poznaje się dary tego Ruchu (modlitwa małżeńska, dialog, kontakt ze Słowem Bożym…), które małżonkowie próbują wprowadzać w swoją codzienność. Po tym pierwszym roku spotkań małżonkowie podejmują decyzję, czy idą dalej tą drogą (czyli – można się wycofać!). Jeśli zostają, to w kolejnych latach formacji omawia się sprawy związane z duchowością, jednością małżeńską, wychowaniem dzieci, życiem w Kościele i kościele, kryzysami i problemami małżeństw i rodzin. W ramach tej formacji wyjeżdża się także rodzinnie na krótsze, bądź dłuższe rekolekcje, dni skupienia. Tworzą się także piękne przyjaźnie, a rodziny spotykają się spontanicznie nie tylko raz miesiącu, wzajemnie sobie też pomagają, to często grupa wsparcia, na którą zawsze można liczyć.

Co daje trwanie i formowanie się w Domowym Kościele? – Niech odpowiedzią będą słowa (świadectwa) samych małżonków:

„Pewnej niedzieli usłyszeliśmy w kościele ogłoszenie o organizowanym oazowym wyjeździe na 3-dniowe rekolekcje dla rodzin. Postanowiliśmy z mężem pojechać, aby spędzić czas "jakoś inaczej". Przed nami był długi weekend, koszt niewielki, żadnych innych planów. Mieliśmy tylko pojechać żeby podpatrzeć, o co w tym wszystkim chodzi. Terminy takie jak "Oaza", „Ruch ŚWIATŁO-ŻYCIE”, były nam mało znane. Wtedy nie podejrzewaliśmy, że to Bóg nas zaprosił i wiązał z nami konkretne plany. Od tego czasu minęło 8 lat i nadal trwamy we wspólnocie. Przez te lata wiele się nauczyliśmy o wierze, Eucharystii, obrzędach Mszy św., jak ważna jest codzienna modlitwa, bo przecież przez modlitwę mamy stały kontakt z Bogiem, a przede wszystkim pogłębiliśmy naszą miłość małżeńską i rodzinną. Poprzez praktykę dialogu małżeńskiego staliśmy się bardziej otwarci na siebie, potrafimy lepiej i łagodniej rozwiązywać problemy, których tak wiele przynosi nam codzienne życie. W Domowym Kościele poznajemy wspaniałych ludzi, którzy są dla nas przykładem, ale, co najważniejsze, poznajemy ciągle (na ile jest to nam dane) Jezusa i Jego miłość do nas. Teraz już nie wyobrażamy sobie innego życia” Ewa i Arek

„Do Wspólnoty Domowego Kościoła weszliśmy poprzez naszych przyjaciół, którzy namówili nas do wyjazdu na rekolekcje. Dzięki temu do dziś trwamy w tym Ruchu. Spotykamy się, aby wspólnie modlić się, dzielić się naszym codziennym życiem, pomagać sobie wzajemnie, gdy zaistnieje potrzeba, rozwiązywać problemy, doradzać. Ciągle doświadczamy tego, że nie jesteśmy sami, że jest wiele osób, którzy podobnie myślą, czują i podobnie jak my przeżywają swoją codzienność – problemy, troski i upadki, ale też i radości. Doświadczenie innych pomaga nam w rozwiązywaniu codziennych problemów, np. związanych z wychowywaniem dzieci. Spotkania motywują nas do pracy nad sobą, do ciągłego wzrostu. Każde spotkanie ubogaca nas, a ubogacając siebie, stajemy się coraz bliżej Boga. Wspólne wyjazdy, dni skupienia, agapy..... na czele z Eucharystią, tworzą i umacniają nas jako wspólnotę. Jesteśmy zupełnie zwyczajni, wiele brakuje nam do ideału Świętej Rodziny, ale chcemy być coraz lepsi i wspólnota bardzo nam w tym pomaga” Jola i Piotr „Praca w kręgach pomaga nam pogłębiać naszą wiarę i wiedzę religijną. Spotkania z innymi rodzinami uczą nas poszanowania poglądów innych ludzi, pozwalają wymienić doświadczenia oraz poradzić się w trudnych sytuacjach życiowych. Spotkania sprawiają, że inaczej patrzymy na małżeństwo i rodzinę, dostrzegając w nich drogę do świętości” Maria i Adam

Warto również zobaczyć krótkie filmy na temat Kościoła Domowego:

Małżonków, którzy są zainteresowani formacją w Domowym Kościele prosimy o kontakt z ks. Damianem! Bo… „kto, jak nie WY i kiedy, jeśli nie TERAZ?!”