Decyzja o budowie kościoła na nowo powstającym osiedlu „Odrodzenia” w Piotrowicach została podjęta w 1986 roku. Prowadzenie budowy całego zespołu sakralnego ksiądz biskup zlecił w dniu 27.02.1987 r. księdzu Januszowi Kwapiszewskiemu. Wskazanie lokalizacyjne uzyskano 6 listopada 1987 roku. Teren pod budowę budynków przejęto od właścicieli prywatnych Józefa Gierlotki, Karola Gierlotki, Krystyny Gierlotki, Zofii Muszałki, a częściowo od skarbu państwa. Od 5 kwietnia 1988 roku rozpoczęto budowę tymczasowej kaplicy mszalnej p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, którą 31 sierpnia 1988 roku poświęcił ks. biskup Damian Zimoń. Parafię tymczasową erygowano 18 grudnia 1988 roku. Projekt kościoła, domu katechetycznego i probostwa sporządzili inż. Jacek Leśko i inż. Barbara Rowińska.
W dniu 24 kwietnia 1989 roku rozpoczęto budowę domu katechetycznego oraz zespołu administracyjnego. Wobec wprowadzenia nauki religii w szkołach, ukończony dom katechetyczny otrzymał nazwę „Domu Parafialnego Nazaret” z przeznaczeniem dla duszpasterskich i kulturalno - oświatowych potrzeb parafii oraz osiedla. „Nazaret” został poświęcony w dniu 10.09.1992 r. przez arcybiskupa ks. D. Zimonia. W domu tym znajdują się salki do nauczania religii dzieci nie uczęszczających do przedszkola, biblioteka, salka rehabilitacji fizyczno - zdrowotnej, kawiarenka ogólnodostępna i czytelnia. Tu też odbywają się spotkania różnych grup działających przy parafii. Ostateczne urządzenie parafii nastąpiło w 1990 roku wtedy też dotychczasowy administrator ks. Janusz Kwapiszewski został mianowany proboszczem. W 1997 roku ks. Janusz Kwapiszewski zrezygnował z funkcji budowniczego i został przeniesiony, jako proboszcz, do Chudowa. Budowę kontynuował ks. Zenon Buchalik. W surowych murach kościoła odprawiono po raz pierwszy Mszę św. na Pasterce 1999 roku. Poświęcenie kościoła w dniu 7 czerwca 2004 roku dokonał abp Damian Zimoń w obecności ks. abp Szczepana Wesołego.

Księża pochodzący z parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa:

Ks. Komosa Józef - wyś. 1996
Ks. Tomalik Krzysztof - wyś. 2000
Ks. Pysik Jan - wyś. 2004

Proboszczowie w parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa:

Ks. Janusz Kwapiszewski
Urodzony 21 października 1952 roku w Chorzowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 marca 1978 w Katowicach. W 1987 roku rozpoczął organizować budowę kościoła na oś. Odrodzenia, którą prowadził do 1997 roku. Przeszedł do Chudowa jako proboszcz.

Ks. Zenon Buchalik
Urodzony 8 czerwca 1962 roku w Rybniku-Boguszowicach. Po ukończeniu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, 14 maja 1988 roku otrzymał święcenia kapłańskie w katowickiej Katedrze. Stopień magistra teologii uzyskał w 1988 roku na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Studia podyplomowe kontynuował na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Pracował w parafiach: M.B. Różańcowej w Łaziskach-Górnych (1988-91); Św. Józefa w Katowicach-Józefowcu (1991-97) i od roku 1997 w parafii na Os. Odrodzenia. Przeprowadził większość prac budowlanych przy kościele. Po poświeceniu kościoła, zadbał o piękny wystrój świątyni i jej wyposażenie. Uporządkował i urządził obejście wokół kościoła. Jest czcicielem św. Zenona z Werony.

Proboszczowie:

ks. Janusz Kwapiszewski 1988 - 1997
ks. Zenon Buchalik 1997 -

Wikariusze:

ks. Michał Woliński 1989 - 1993
ks. Piotr Wilk 1989 - 1993
ks. Piotr Płonka 1993 - 1996
ks. Bogusław Sieka 1993 - 1996
ks. Marek Zientek 1996 - 2001
ks. Dawid Banaś 1996 - 1999
ks. Marek Antosz 1999 - 2004
ks. Krzysztof Sykulski 2001 – 2005
ks. Bartłomiej Kuźnik 2004 - 2007
ks. Stefan Stebel 2005 – 2009
ks. Piotr Żymańczyk 2007 - 2010
ks. Marek Gwoździk 2009 - 2012
ks. Tomasz Kocjan 2010 - 2014
ks. Bartłomiej Dylong 2012 - 2015
ks. Jacek Michalski 2014 -
ks. Marek Siedlaczek 2015 -