Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

ul. Radockiego 251
40-645 Katowice

32 206 14 00

Konto bankowe

PKO BP S.A. I O-Katowice nr 77 1020 2313 0000 3902 0020 1376