Ks. Zenon Buchalik

Proboszcz
ur. 8.06.1962 r. w Rybniku,
święcenia kapłańskie – 14.05.1988r. w Katowicach, mgr lic. teologii, proboszcz od 1997 r.

Ks. Szymon Majchur

Wikariusz
ur. 30.07.1990 r. w Mysłowicach
święcenia kapłańskie – 13.05.2017 r. w Katowicach, mgr teologii, w parafii od 2019 r.

Ks. Krzysztof Kregel

Wikariusz
ur. 27.02.1967 r. w Mysłowicach,
święcenia kapłańskie – 05.1994 r. w Katowicach, mgr teologii, w parafii od 2017 r.

Ks. prof. dr hab. Roman Buchta

ur. 13.08.1968 r. w Katowicach,
święcenia kapłańskie – 15.05.1993r. w Katowicach, doktor habilitowany teologii w zakresie katechetyki, profesor w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, zastępca redaktora naczelnego „Studiów Pastoralnych”, dyrektor Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Katowickiej, moderator Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej, duchowy opiekun szkół katolickich w Archidiecezji katowickiej, przewodniczący Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, Prezydent EuFRES (Europejskiego Forum dla Nauczania Religii w Szkołach), Ambasador Międzynarodowej Sieci Pedagogicznej PILGRIM (siedziba w Austrii). Badania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych wtajemniczającą – mistagogficzną funkcją katechezy, biblijnym wymiarem katechezy oraz katechezą osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych. Autor licznych publikacji z zakresu katechetyki i pedagogiki.