Zarządzenie Metropolity katowickiego dotyczące Uroczystości Pierwszej Komunii św.

1. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach,nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych spowiedzi).
2. Po Wielkanocy
a) jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.
b) decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości.

Gdyby rodzice zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym (zwykle majowym) terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo, Gdyby rodzice nie zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.

W związku z powyższym zarządzeniem, jeśli rodzice pragną, by ich dziecko przystąpiło indywidualnie do I Komunii św. w terminie majowo – czerwcowym prosimy o kontakt telefoniczny w ramach urzędowania kancelarii pod numerem 32/2061400.

Istnieje też możliwość przystąpienia dziecka do I Komunii św. w terminach późniejszych, oczywiście zależności od rozwoju czy ograniczenia pandemii koronawirusa z zachowaniem wszystkich zarządzeń władz państwowych i kościelnych.